Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Trải nghiệm khách hàng

Job Description

 • Xây dựng các hành trình trải nghiệm khách hàng theo từng ngành hàng/ sản phẩm/ dịch vụ.
 • Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu phản hồi của khách hàng theo quy chuẩn để xác định những chỉ số trọng yếu có tác động lớn đến trải nghiệm khách hàng.
 • Xây dựng các chỉ số đo lường về trải nghiệm khách hàng, giám sát/đánh giá sự biến động của các chỉ số theo từng phân khúc khách hàng.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ với khách hàng và nội bộ.
 • Trải nghiệm sản phẩm, nghiên cứu thị trường để đưa ra các cải tiến, thay đổi trong toàn bộ quá trình tương tác của khách hàng với dịch vụ, đề xuất và phối hợp các bộ phận khác để thực hiện.
 • Tổ chức các chiến dịch khảo sát chất lượng, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Thực hiện định kỳ hoặc không định kỳ các báo cáo liên quan.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, CNTT, Điện tử Viễn thông.
 • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ trên 1 năm trong lĩnh vực quản lý Dịch vụ khách hàng ở các công ty cung cấp dịch vụ tới khách hàng cuối.
 • Am hiểu các công cụ đo lường trải nghiệm khách hàng
 • Kỹ năng excel/ BI tốt, phân tích thống kê và xây dựng các báo cáo tự động.

Similar Jobs

Chuyên viên kinh doanh (Mảng hạ tầng viễn thông)

Salary: 20,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 7 days ago
Chuyên viên kinh doanh (Mảng hạ tầng viễn thông)
New

Nhân viên Quản lý chất lượng quy trình (QA)

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 7 days ago
Nhân viên Quản lý chất lượng quy trình (QA)
New

Điều hành kinh doanh

Salary: 20,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 8 days ago
Điều hành kinh doanh

Phó phòng Trải nghiệm khách hàng

Salary: Negotiable
Posted 21 days ago
Phó phòng Trải nghiệm khách hàng

PHÓ PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Salary: Negotiable
Posted 22 days ago
PHÓ PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nhân viên Đào tạo - Senior

Salary: 18,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 23 days ago
Nhân viên Đào tạo - Senior

Trưởng phòng Marketing

Salary: 30,000,000 - 32,000,000 VND
Posted 27 days ago
Trưởng phòng Marketing

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.