Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We are
VIETTEL

Stay Connected Why?

Work at
Viettel
Mỗi người lao động là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt
Company Overview
Our Mission
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ viễn thông. Không gian kinh doanh của Công ty trải rộng toàn lãnh thổ Việt Nam và 07 thị trường nước ngoài. Với gần 10.000 lao động, Công ty có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Xem thêm...
 
 
Sứ mệnh của Chúng ta là trở thành một Tổng Công ty đa Quốc gia, cung cấp dịch vụ vận hành khai thác và xây dựng hạ tầng viễn thông trên toàn cầu.
Pham Dinh Truong
Chief Executive Officer
 
Sứ mệnh của Chúng ta là trở thành một Tổng Công ty đa Quốc gia, cung cấp dịch vụ vận hành khai thác và xây dựng hạ tầng viễn thông trên toàn cầu.
 
 
Luôn đặt con người ở vị trí số 1 và tôn trọng nhân viên chính là chìa khóa thành công của Chúng tôi.
Nguyen Thanh Tuan
Human Resources Manager
 
Joining our Talent Network will enhance your job search and application process

Stay Connected Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.