Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý chất lượng (QA Manager)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, quản lý quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu... liên quan đến CNTT.
 • Xây dựng các phép đo lường chất lượng và thực hiện đo lường các chỉ tiêu chất lượng, dịch vụ, sản phẩm.
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ và tuân thủ CNTT.
 • Tư vấn, tham mưu Ban giám đốc về công tác kế hoạch công việc và hành chính tổng hợp tại Tổng công ty.
 • Quản lý đảm bảo công tác hành chính liên quan tới ngành dọc Văn phòng, Tổ chức lao động, Hành chính...

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Toán tin, QLCL hoặc liên quan...
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương. 
 • Kiến thức sâu về nguyên tắc quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn và các phương pháp tốt nhất về chất lượng.
 • Nhận thức chung về Quản trị rủi ro. 

Similar Jobs

Trưởng phòng Kỹ thuật SME (Mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp)

Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Posted 10 days ago
Trưởng phòng Kỹ thuật SME (Mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp)

Nhân viên điều hành Xây dựng

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 14 days ago
Nhân viên điều hành Xây dựng

Nhân viên giám sát điện công nghiệp (làm việc tại văn phòng HN)

Salary: 18,000,000 - 22,000,000 VND
Posted 23 days ago
Nhân viên giám sát điện công nghiệp (làm việc tại văn phòng HN)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.