Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên thiết kế kết cấu BIM

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

-       Thực hiện tính toán và thiết kế kết cấu bằng các phần mềm ứng dụng cho việc áp dụng BIM.

-       Phối hợp với các bộ phận kiến trúc, điện nước trong việc triển khai bản vẽ thiết kế.

-       Giám sát và phối hợp với các bộ phận triển khai điều hành thi công trực tiếp.

-       Xây dựng các tiêu chuẩn dự án BIM.

-      Kiểm soát chất lượng thiết kế tại các tỉnh trên toàn quốc.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có Liên quan

· Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ sư xây dựng dân dụng

· Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

· Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu

· Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc với Chủ đầu tư

2. Kinh nghiệm Liên quan

· Phần mềm: Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến quy trình BIM và các phần mềm thiết kế chuyên dụng của kỹ sư xây dựng: Autocad, Revit, Naviswork

· Ưu tiên: Có nhiều mối quan hệ các đồng nghiệp trong ngành thiết kế

Similar Jobs

Kỹ Sư Shop Drawing, Triển Khai Biện Pháp Thi Công

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
Kỹ Sư Shop Drawing, Triển Khai Biện Pháp Thi Công

Chỉ Huy trưởng Công trình (Hạ tầng kỹ thuật giao thông)

Salary: 18 - 22,000,000 VND
Posted 13 days ago
Chỉ Huy trưởng Công trình (Hạ tầng kỹ thuật giao thông)

Chỉ Huy trưởng Công trình XDDD

Salary: 18 - 22,000,000 VND
Posted 13 days ago
Chỉ Huy trưởng Công trình XDDD

Trưởng phòng Kỹ thuật SME (Mảng xây dựng dân dụng)

Salary: 30,000,000 - 40,000,000 VND
Posted 15 days ago
Trưởng phòng Kỹ thuật SME (Mảng xây dựng dân dụng)

Nhân viên Điều hành Kinh doanh (nội thất xây dựng)

Salary: 18,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 15 days ago
Nhân viên Điều hành Kinh doanh (nội thất xây dựng)

Nhân viên tìm kiếm dự án xây dựng FDI (vốn nước ngoài)

Salary: Negotiable
Posted 29 days ago
Nhân viên tìm kiếm dự án xây dựng FDI (vốn nước ngoài)

Chuyên viên Công nghệ thông tin

Salary: 15,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 1899 days ago
Chuyên viên Công nghệ thông tin

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.