Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Mua sắm

Job Description

- Tìm kiếm các đối tác có nhu cầu về hàng hóa thương mại mà Tổng Công ty cung cấp

- Tổ chức lập kế hoạch đầu tư. Xây dựng kế hoạch đầu tư theo chủ trương được phê duyệt

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định

  • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và phát hành hồ sơ dự thầu, quản lý HSDT theo đúng quy định của pháp luật và của Tập đoàn.
  • Tham gia vào quá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu

- Tổ chức quá trình thực hiện hợp đồng theo đúng quy định 

  • Theo dõi hợp đồng, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hợp đồng theo đúng các điều khoản đã ký kết.

- Thực hiện thanh quyết toán hợp đồng, lưu hồ sơ pháp lý theo đúng quy định.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật/Kinh doanh/Ngoại Thương/Kinh tế/Kỹ thuật/Xây dựng. 
  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc ở vị trí tương đương.
  • Có kinh nghiệm trong quản lý chuỗi cung ứng lĩnh vực mua sắm.
  • Có kinh nghiệm về Luật Đấu thầu và liên quan

Similar Jobs

Chuyên viên kinh doanh (Mảng hạ tầng viễn thông)

Salary: 20,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 7 days ago
Chuyên viên kinh doanh (Mảng hạ tầng viễn thông)
New

Điều hành kinh doanh

Salary: 20,000,000 - 30,000,000 VND
Posted 8 days ago
Điều hành kinh doanh

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.