Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CTV CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

Job Benefit

  • Incentive bonus

Job Description

1. Phân loại tài liệu và lập hồ sơ

2. Xác định thời hạn bảo quản hồ sơ Tài liệu

3. Lập danh mục tài liệu hết giá trị, loại ra để tiêu hủy

4. Chỉnh lý tài liệu:

+ Vệ sinh sơ bộ

+ Khảo sát tài liệu:

+ Thu thập, bổ sung tài liệu

+ Biên soạn, hướng dẫn, lập kế hoạch chỉnh lý tài liệu

+ Chỉnh lý tài liệu, lập hồ sơ, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ

+ Ghi biên mục hồ sơ

5. Kết thúc chỉnh lý: Bàn giao tài liệu, sắp xếp vào kho, lên giá kệ

6. Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý tài liệu, dự án

Job Requirement

  • Kinh nghiệm: >1 năm làm công tác chỉnh lý tài liệu; Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ.
  • Ký HĐ thuê khoán: 300-350k/ ngày

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.